Domov interaktivna oprema IW Uporabniki
  Interaktivna oprema eInstruction in Interwrite  
Interaktivna oprema > Odzivni sistemi

eInstruction CPS™ in  Turning Point Response Card™

 
eInstruction CPS (Classroom Preformance System) in  Turning Technologies Response Card  osebni odzivni sistem pri pouku - neposredno ocenjevanje z klikom na gumb.
eInstruction odzivni sistemi kombinirajo interakcijo in ocenjevanje, da bi se izboljšala kakovost pouka. Ob uporabi daljincev - odzivnikov lahko vsi učenci odgovorijo na vprašanja ter svoje odgovore registrirajo z enostavnim klikom na gumb. Rezultati so sproti razvrščeni in prikazani, tako za motivacijo učencev kot tudi za učinkovito in strnjeno obnovo snovi. Vse to vam omogoča najboljši izkoristek vaše šolske ure.

Po pouku se ocene zapišejo v elektronska redovalnico, potem se lahko prenesejo v Excel ali pa v katerikoli drugi ocenjevalni sistem kot na primer Blackboard Learning System™, Web Assign® in WebCT™. Potrebujete poročilo tem kako napreduje vaš razred ali samo  učenec iz vašega razreda? Enostavno uporabite eno izmed  poročil, da bi analizirali rezultate večjih predavanj skupaj ali celo samo enega določenega vprašanja. 

Če uporabljate eInstruction ali Turning Technologies odzivne sisteme za spremljanje prisotnosti, kvize, teste ali le za pregled predavanj, se boste z njim bolj osredotočili na učenje in manj na urejanje papirjev ter ocenjevanje.

 Click to Enlarge

 

ResponseCard RF ResponseCard NXT CPS - IR CPS - Spark
Osebni odzivni sistem Cricket

 

 

 

 
Vi postavite vprašanja v različnih oblikah kot na primer prav/narobe, več možnosti ali celo numerična vprašanja.
Učenci odgovarjajo neposredno s pomočjo tipkovnice na njihovem oddajniku. Sodelovanje je prejeto od vsakega učenca, tudi od tistih malo bolj sramežljivih.
Podatke dobite v trenutku preko infrardečega signala iz daljinskega oddajnika na sprejemnik.
Rezultati so prikazani sproti in vam omogočajo merjenje razumevanja snovi celotnega razreda kot skupine ali pa le posameznega učenca,  ter prilagajanje predavanj potrebam vaših učencev.
Ocene lahko shranite v e-redovalnico, jih izvozite v Excel™ ali kakšen drug format za vpisovanje ocen, kot je na primer Blackboard Learning System, Web Assign ali WebCT.

 

 
 
© Servis CAD opreme

 zadnja sprememba 20/04/20

Zemljevid  |    Kontakt