Domov interaktivna oprema IW Uporabniki
  Interaktivna oprema   
Interaktivna oprema > Odzivni sistemi > Značilnosti programske opreme

Značilnosti programske opreme za odzivnike PRS in CPS

 
 
Značilnost    Opis    Ugodnost
Kompatibilna z Windows, Mac in Linux operacijskimi sistemi Minimalne zahteve: 
MicroSoft Windows XP ali Vista; Mac OS X 10.3, Linux
Ker ni omejena na samo en operacijski sistem, je ta bolj fleksibilna.
Značilnosti programske opreme
Značilnosti strojne opreme
Sistemi in dodatki
 
Orodje za postavljanje vprašanj Učitelji lahko vnesejo vprašanja v PRS osebni odzivni sistem zelo enostavno, lahko nastavijo časovne omejitve ter izbor pravilnega odgovora. Učitelji imajo možnost ustvarjanja vprašanj v PRS odzivnem sistemu in/ali urejanja Power Point prezentacij.
PowerPoint™
integracija

(samo Windows)
Integrirana PowerPoint opravilna vrstica omogoča učiteljem, da na enostaven in hiter način spremenijo katerokoli  PowerPoint prezentacijo v PRS vprašalno prezentacijo. Učitelji imajo možnost ustvarjanja vprašanj v PRS odzivnem sistemu in/ali urejanja Power Point prezentacij.
PRS odzivni graf  Ob koncu vsakega vprašanja nam PRS graf prikaže povzetek odgovorov skupine. Učitelji sproti sledijo dojemanju snovi njihovih učencev in sorazmerno s tem prilagodijo svoje učne ure. 
PRS odzivna tabela Predavatelj opazi kdaj učenci podajo svoje odgovore tako, da pogleda na odzivno tabelo.   Tabela, ki prikazuje status posameznih odgovorov, se postavi na podlagi seznama študentov, naključno ali sekvenčno za večje skupine. Prikaz odgovorov se lahko ciklično ponavlja v manjših skupinah.
Neposredno ocenjevanje Odgovori učencev so neposredno shranjeni v vgrajeno PRS redovalnico. Podatke lahko tako naložimo na katerikoli drugi ocenjevalni sistem kot naprimer Blackboard Learning System™, Web Assign® in WebCT™. Izognemo se potratnem ročnem pregledovanju in ocenjevanju odgovorov posameznega učenca.
Možnost večih različnih poročil Možnost vodenja evidence prisotnosti, razultatov posameznega študenta, končnih rezultatov in skupne ocene. Omogoča predavatelju večjo prilagodljivost in možnost ovrednotenja študentov preko zbranih podatkov z  PRS sistemom.
Ocenjevanje težnosti vprašanj Posameznome vprašanju predavatelj lahko določi večjo vrednost . Bolj natančno ocenjevanje zasnovano na zahtevnosti vprašanj.
“sprotna”
vprašanja
Vprašanje lahko ustvarimo  “sproti” tekom učne ure s pomočjo funkcije Dodaj Vprašanje v PRS programu. Omogoča predavatelju še bolj natančno in ciljano izpraševanje in s tem možnost poudarjanja določene učne snovi.
Uvoz vprašanj od nakladnikov učbenikov ali drugih virov Veliko nakladnikov ponuja vprašanja v  XML obliki skupaj z učbeniki. Uvoz  XML vprašanj je standardna funkcija PRS  programske opreme s katero uvažate vprašanja, možne odgovore in pravilne odgovore.  Prihrani čas ki je potreben za pripravo vprašanj.
Uvoz grafike v vprašanja PRS podpira sandardne formate kot so jpeg, bmp and gif. Vprašanja in učne ure postanejo bolj nazorni in razumljivi.
Brezplačna registracija preko interneta Brezplačna aplikacija za registracijo je del programskega paketa. Studenti se lahko registriraju za predavanja preko appleta ki je na serverju institucije. Pri večjem številu študentov odpade zamudno prijavljivanje posameznega študenta z ID številko in osnovnimi podatki.
Podatke enostavno posredujemo  drugim programom Podatki so v ASCII formatu (.csv). Podatke enostavno vnesete v  Excel™ program ali uvezete v programe za ocenjevanje kot je  Blackboard Learning System, Web Assign in WebCT.
Program je licenciran na institucijo Licenca programa je na ime institucije. To omogoča neomejeno število inštalacij na računalnikih v lasti nosilca licence.  

Prav tako je brezplačna nadgradnja programa  in je na voljo na straneh:


 
 
© Servis CAD opreme

 zadnja sprememba 20/04/20

Zemljevid  |    Kontakt